Sammen om Aarhus

Gå tilbage

opgradering af 0.klasses skolegård

Helle Søby Degn Helle Søby Degn  •  13-05-2020  •  Tranbjerg deltagerbudget  • 

o_klasses_gård.png
o_klasses_gård.png

Kode for forslag: 17

Når man starter i skole i 0.klasse på Tranbjerg Skolen møder man ind til en skolegård, som efterhånden har kendt meget bedre dage. Stort set alle legetårne/huse, huler, sandkasser etc ligner en stor slagmark, og inviterer på ingen måde til leg og læring:-( Dette betyder bland andet, at dét der skulle inspirere lærerne til at lade undervisningen foregå udendørs, ikke er tilstede i ret stort omfang. Det gør bestemt ikke de lange skoledage nemmere for især de helt små børn at komme igennem, at man skal sidde inde hele dagen, og lysten til at gå i skole mindskes for rigtig mange af dem. Det er jo bestemt ikke sådan det skal være, og derfor vil vi gerne gøre noget ved det.

Stemt på denne ide? Tryk her for at fordele resten af pengene.

 

Læs mere om forslaget

Der er fra Skolen/kommunens side lavet en arkitektplan for hvordan skolegården kunne renoveres, men pengekassen på skolen er tom. Derfor er der brug for en frivillige og økonomiske håndsrækning, hvis vi ønsker noget andet for vores kommende skolestartere. 

Ved en fælles indsats til en arbejdsdag/weekend for alle som vil være med, er tanken, at vi sammen kan få fjernet gamle forfaldne rester af legestativer, samt få plantet nogle nye planter/buske og sået noget græs, som kan få området vækket lidt til live igen.

På det bagerste området i gården vil vi etablere den cykel/mooncarbane, som der ligges op til i helhedsplanen.  Her vil der blive rig mulighed for at brænde "benzin" af i frikvarterene, samt både i SFO og fritid. Til enhver god køretur hører jo, at man skal tanke køretøjet og derfor vil vi gerne investere i en benzintank, som kan opsættes ved banen. 

Derudover vil vi gerne indkøbe et kolbøttestativ, samt en kravlepyramide, som kan etableres hvor der tidligere har været legetårn og sandkasse, da der her allerede er det faldunderlag der er brug for. Begge disse legeelementer giver mulighed for udvikling af børnenes motoriske færdigheder, som er så vigtig i den aldersgruppe.  

Gården vender ud mod Østerby Alle, som rigtig mange kommer forbi hver dag, og der er fri adgang til gården fra stisystemet ved SFO indgangen. Dette betyder at gården kan ses/bruges af alle i byen, og med de elementer, som vi ønsker at indkøbe og tilføre, bliver der også aktiviteter for børn helt ned i førskole-alderen, som dermed også får chancen for at lære skolegården at kende inden de selv starter i skolen, når de leger der i weekenden med forældrene/bedsteforældrene. 

Vi tænker at børnene skal inddrages i stort omfang også, både ved arbejdsdagen, samt ved at lave udsmykning i form af fx kunst, som kan hænges på hegnet ud mod vejen el. lign. Dette koordineres med 0.klasses lærerne og SFO personalet. 

Projektet vil koste omkring 60.000,- hvoraf de 50.000 går til indkøb af Kravlepyramiden, kolbøttestativet og benzintanken (tilbud indhentet fra A-sport). De sidste penge skal bruges på underlag til gokartbanen, samt til græs, buske og planter. 

Tranbjerg Børnenes Venner vil stå for at afholde arbejdsdag, indkøbe relevant materialer etc. Ligeledes vil vi være i kontakt med skolen/sfo'ens personale, for at sikre børnenes inddragelse i projektet. 

Ved spørgsmål kan Helle Søby Degn kontaktes på tlf. 28358762  

Lokation: Skolegården Kirketorvet ud mod Østerby Alle

Oprettet på vegne af: Tranbjerg Børnenes Venner

Dokumenter (1)

Forklaring på pris

Se projektbeskrivelse


Du skal log ind eller tilmeld dig for at skrive en kommentar.
  Forløb

  0%

  • Milepæl 07-08-2020

   Oprydning og klargøring

  • Milepæl 14-08-2020

   Indkøb og opsætning

  • Milepæl 18-09-2020

   Indvielse